LỊCH SỬ HÌNH THÀNH. 

Ngôi trường Tiểu học Nhơn Thọ được xây dựng từ năm 1957 trên xóm Thọ Thạnh , Thôn Thọ Lộc, Xã Nhơn Thọ , ngay tại thời điểm đó cũng có một ngôi trường với 2 phòng tranh ( gọi là trường Cơ bản) được xây dựng gần chợ Đồn cũ , thầy Hồ Phú Quế được  ty giáo dục bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Ngôi trường hàng năm đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhơn Thọ và phát triển hàng năm gồm: Mỹ Ngọc 2 phòng nhô làm bằng tole , Đông Viên 2 phòng tole . Đến năm 1973 được Ty giáo dục Bình Định cho mở dạy lớp 6 và lớp 7 gọi là trường Tỉnh hạt , gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 7 do thầy Lê Thành Sĩ làm Hiệu trưởng .

     Từ sau ngày giải phóng  đất nước 1975 , được chính quyền cách mạng cử thầy Phan Vĩnh Long phụ trách chung tạm thời và được đổi tên là trường cấp 1-2 Nhơn Thọ 

     Năm học 1976-1977 thầy Nguyễn Sơn Hà  làm hiệu trưởng - thầy Võ Quang Dũng làm hiệu phó.

     Năm học 1978-1979 thày Võ Kim Tuấn ( Nhơn Lộc) làm hiệu trưởng - thầy Võ Quang Dũng làm hiệu phó.

     Năm học 1984-1987 thầy Lưu Đình Huệ làm hiệu trưởng - thầy Lê Thanh Hà làm hiệu phó.

      Năm học 1988-1990  thầy Đặng Quang Cầm  làm hiệu trưởng - thầy Lê Thanh Hà làm hiệu phó.

      Tháng 8/1990 trường được sáp nhập với trường cấp 3, với tên gọi là trường cấp 2-3 Nhơn Thọ.

      Tháng 9/2011 theo QĐ số 91/2011-QĐUB tỉnh , trường đổi tên là trường THPT số 3 An Nhơn.

        Tháng 6/2009 theo Quyết định số 2201/QĐ –UBND ngày 06/8/2009 của Chủ tịch UBND huyện An Nhơn về việc thành lập trường THCS Nhơn Thọ (tách cấp THCS từ trường THPT Số 3 An Nhơn) do thầy Lê Thanh Hà làm P.Hiệu trưởng phụ trách chung

        Tháng 11/2011 thầy Lê Thanh Hà được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng - thầy Đặng Quang Đua làm P.Hiệu trưởng cho đến nay.

       Trường THCS Nhơn Thọ được thành lập có một ý nghĩa vô cùng to lớn, vì nó trở thành lập theo đúng nguyện vọng của PHHS xã nhà , chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục cho cấp THCS .    Năm học đầu tiên 2009-2010 trường  có 18 lớp, tổng số học sinh 802 em và 34 CB-GV-NV. Nhà trường đã gặp nhiều khó khăn vất vả, thiếu đội ngũ giáo viên, thiếu trang thiết bị dạy học, thiếu cơ sở vật. Với sự cố gắng phấn đấu của cả tập thể HĐSP  không ngừng củng cố hoàn thiện.  Đến nay khuôn viên  nhà trường được mở rộng , xây dựng mới thêm 1 dãy tầng lầu gồm 12 phòng, một nhà hiệu bộ cấp 2, một thư viện 659,  nâng tổng số 3 dãy lầu với 32 phòng ,trang thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu cho việc giảng dạy và học tập theo phương pháp dạy học mới.

            Phát huy truyền thống hiếu học , trường THCS Nhơn Thọ đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi , tỉ lệ học sinh giỏi các cấp liên tục tăng trong 5 năm qua , tuyển sinh vào 10 với kết quả luôn trong tóp dẫn đầu các trường THCS toàn thị xã.

            Trường có một Chi bộ đảng  với tổng số đảng viên 11/5  , Chi bộ giữ vai trò lãnh đạo và chỉ đạo về đường lối và mọi hoạt động của nhà trường. Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn nhà trường và Đội TNTP  đạt danh hiệu xuất sắc nhiều năm liền.

            Năm học 2015-2016  “ Tiếp tục Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” nhà trường đã và đang thực hiện khá tốt các nội dung như: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đầu tư trang thiết bị cho việc dạy và học, củng cố mạng lưới trường lớp kiên cố, hiện đại hoá “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đội ngũ giáo viên trường THCS Nhơn Thọ nêu cao tinh thần trách nhiệm tự học, tự rèn, đổi mới phương pháp dạy học, công tác quản lý nhằm vun đắp cho học sinh những hoài bão, ước mơ trong sáng, gần gũi, thương yêu, trách nhiệm để trở thành những con người phát triển toàn diện. Với nỗ lực phấn đấu của cả tập thể HĐSP , tháng 03/2015 trường THCS Nhơn Thọ vinh dự được UBND tỉnh Bình Định ra quyét định công nhận trường " Đạt chuẩn Quốc Gia"

                                                              BAN QUẢN TRỊ